Prosess-Elektro A/S blei stifta 24.oktober 1988 av Markus Vikøren og Jarle Teigen, og tel idag 5 tilsette.